hbg header logo

 

 Verslagen HBG evenementen.

 

Vaak worden van evenementen, georganiseerd door het HBG of haar leden een verslag ingestuurd. Deze verslagen zijn te lezen in de submenu's hiernaast. Vaak worden deze verslagen vergezeld van een aantal foto's. Enkele van deze foto's worden bij het verslag gepuliceerd. Wilt U de volledige fotoreportage aanschouwen dan klikt U op de betreffende link bij het verslag (indien aanwezig).